Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Psm Toàn Cầu jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Nhân viên triển khai phần mềm erp

Công Ty Tnhh Psm Toàn Cầu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH PSM TOÀN CẦU.
 • Công Ty Tnhh Psm Toàn Cầu nhằm xây dựng một giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp củng cố nội lực và nâng cao tính hiệu quả trong việc…

Nhân viên triển khai phần mềm

Công Ty Tnhh Psm Toàn Cầu
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH PSM TOÀN CẦU.
 • Công ty TNHH PSM Toàn Cầu – Thành lập đầu năm 2016 được tách ra từ Công ty mẹ PEACE INFORMATION – Hàn Quốc với hơn 25 kinh…

[Nam Từ Liêm] PM Section Manager Mảng IT

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Hà Nội
70.000.000 - VNĐ80.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Công ty sẽ trả tiền gửi xe máy trong toà nhà.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5 - 7 năm.

[Hà Nội] PM Section Manager

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Hà Nội
46.000.000 - VNĐ72.000.000 VNĐ một năm
 • 7h50 – 16:50 YÊU CẦU CÔNG VIỆC Yêu cầu công việc.
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đọc hiểu tiếng Anh tốt.

[Nam Từ Liêm] PM Section Manager

CÔNG TY TNHH MTV WACONTRE
Hà Nội
70.000.000 - VNĐ80.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty TNHH một thành viên Wacontre đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Công ty sẽ trả tiền gửi xe máy trong toà nhà.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5 - 7 năm.

Nhân viên hr

Công Ty Tnhh Psm Toàn Cầu
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH PSM TOÀN CẦU.
 • Công ty TNHH PSM Toàn Cầu – Thành lập đầu năm 2016 được tách ra từ Công ty mẹ PEACE INFORMATION – Hàn Quốc với hơn 25 kinh…

Nhân viên văn phòng - Officer

Tnhh Psm Toàn Cầu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đi công tác theo phân công.
 • Hỗ trợ Ban Giám Đốc công tác điều hành tất cả các bộ phận trong công ty.
 • Kết nối – nhận nhiệm vụ và thực thi công việc theo định…

Chuyên viên kinh doanh

Công Ty Tnhh Psm Toàn Cầu
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH PSM TOÀN CẦU.
 • Công ty TNHH PSM Toàn Cầu – Thành lập đầu năm 2016 được tách ra từ Công ty mẹ PEACE INFORMATION – Hàn Quốc với hơn 25 kinh…

Lập trình viên phần mềm quản lý dn erp

Công Ty Tnhh Psm Toàn Cầu
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH PSM TOÀN CẦU.
 • Công ty TNHH PSM Toàn Cầu – Thành lập đầu năm 2016 được tách ra từ Công ty mẹ PEACE INFORMATION – Hàn Quốc với hơn 25 kinh…

We have removed 3 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds