Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 29 jobs
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Việt Nam
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hồ Chí Minh bởi Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng .
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HIỆP THỊNH PHÁT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HIỆP THỊNH PHÁT đang cần tuyển nhân sự.
 • Tham gia đàm phán các giao dịch mà Công ty là một bên giao kết.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Quảng Trị
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Công ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đang cần tuyển 2 người nhân sự với…
CÔNG TY TNHH TIẾN THỊNH MIGRATION & INVESTMENT CON...
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bao quát công việc trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
 • CTY TNHH TIẾN THỊNH MIGRATION & INVESTMENT CONSULTING đang cần tuyển nhân sự.
 • Làm việc tại Hà Nội.
Tnhh Tư Vấn Đồng Thịnh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý lượng khách Vip của công ty:
 • Sở thích, tên, tuổi, ngày sinh, địa chỉ… và thông báo đến họ những thông tin mới nhất về các gói ưu đãi của công ty.
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Ðà Nẵng
 • Đà Nẵng bởi Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...
Bình Dương
6.000.000 - VNĐ21.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đang cần tuyển 2 người nhân sự với…
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀN...
Ðà Nẵng
15.000 VNĐ một giờ
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Công ty TNHH Quản lý và Khai thác tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đang cần tuyển 2 người nhân…
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀN...
Quảng Bình
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng:
 • Công ty TNHH Quản lý và Khai thác tài sản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đang cần tuyển 2 người nhân…
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK AMC):
 • Công Ty Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng.
 • Mô tả về công việc.