Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Pado jobs

Page 1 of 9 jobs
CÔNG TY TNHH PADO
Bình Dương
 • Phụ trách bảo trì điện, tủ điện của công ty.
 • Phụ trách bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy móc:
 • Máy cắt, máy lip, máy mài, đánh bóng, water…
CÔNG TY TNHH PADO
Hà Nội
 • Lập yêu cầu cung cấp vật tư, sản phẩm gia công theo từng giai đọan thi công phù hợp với năng lực thi công công trường.
 • Quản lý vật tư thi công.
CÔNG TY TNHH PADO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập các báo cáo tài chính của Công ty.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách hoạt động của toàn Công ty.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, trợ cấp của công ty.
CÔNG TY TNHH PADO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lưu giữ Quỹ tiền mặt tại Công ty.
 • Thực hiện việc thu, chi tiền mặt tại Công ty.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, trợ cấp của công ty.
CÔNG TY TNHH PADO
Hà Nội
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Kiểm soát cá chi phí cho từng công trình thi công.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định…
CÔNG TY TNHH PADO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Các công việc khác của Trưởng phòng giao phó.
 • Giao dịch với nhà cung cấp trong và ngoài nước theo yêu…
CÔNG TY TNHH PADO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, trợ cấp của công ty.
 • Lập kế hoạch chương trình quảng cáo, khuyến mãi, PR…cho sản phẩm và thương hiệu công ty.
CÔNG TY TNHH PADO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc.
 • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm.
CÔNG TY TNHH PADO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, trợ cấp của công ty.
 • Có trách nhiệm cao trong công việc.
 • Theo dõi, thu thập, phân tích và tổng hợp dữ liệu về:
» Create your CV - It only takes a few seconds