Công Ty Tnhh Olam Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 46 jobs
Công ty TNHH Olam Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • To be in-charge of timekeeping and payroll for related Department;
 • To monitor Annual leave and overtime situation of related Department;
Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Đồng Nai
 • Thưởng lương tháng 13, Thưởng năng suất (thưởng từ 1 đén 4 tháng lương) và Thưởng khác (Thưởng theo lợi nhuận của Công ty).
 • BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP,….
Công ty TNHH Olam Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Maintain contents country wed page, make become a familiar communication channel to all Viet Nam employees to improve employer branding.
Công ty TNHH Olam Việt Nam
Đồng Nai
 • Trung thu, Phụ nữ Việt Nam, Quốc tế phụ nữ:300,000 VND.
 • Quản lý Quy trình HR.
 • Quản lý Đồng Phục, Văn Phòng phẩm.
 • Quản lý hồ sơ nhà cung cấp.
Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Đồng Nai
 • Thưởng lương tháng 13, Thưởng năng suất (thưởng từ 1 đén 4 tháng lương) và Thưởng khác (Thưởng theo lợi nhuận của Công ty).
 • BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP,….
Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Đồng Nai
 • Du lịch định kỳ Yêu cầu công việc *.
 • Thưởng lương tháng 13, Thưởng năng suất (thưởng từ 1 đén 4 tháng lương) và Thưởng khác (Thưởng theo lợi nhuận của Công ty).
Công ty TNHH Olam Việt Nam
Đồng Nai
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Recruit employees as per plan and requirements.
 • Update employee information in HR software system.
Công ty TNHH Olam Việt Nam
Phú Yên
 • Công Nghệ Sinh Học,Hóa Học/Hóa Chất.
 • Ensure that the lab is adequately stocked with clean glassware, minor equipment, chemicals, etc. required for experiments.
Công ty TNHH Olam Việt Nam
Vĩnh Long
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Quản lý và sắp xếp sản xuất theo kế hoạch được giao;
 • Báo cáo cho Trưởng Phòng Sản Xuất.
Công Ty TNHH Olam Việt Nam
Đồng Nai
 • Mô tả công việc *Work Location:
 • Thưởng lương tháng 13, Thưởng năng suất (thưởng từ 1 đén 4 tháng lương) và Thưởng khác (Thưởng theo lợi nhuận của Công ty).