Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Novopharm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 64 jobs

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Đắk Lắk

Công Ty TNHH Novopharm
Đắk Lắk
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Đà Nẵng

Công Ty TNHH Novopharm
Ðà Nẵng
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Novopharm
Khánh Hòa
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Ninh Thuận

Công Ty TNHH Novopharm
Ninh Thuận
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Quảng Nam

Công Ty TNHH Novopharm
Quảng Nam
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Bình Định

Công Ty TNHH Novopharm
Bình Định
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Phú Yên

Công Ty TNHH Novopharm
Phú Yên
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Bình Dương

Công Ty TNHH Novopharm
Bình Dương
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Novopharm
Quảng Ngãi +18 locations
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Cần Thơ

Công Ty TNHH Novopharm
Cần Thơ
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Tiền Giang

Công Ty TNHH Novopharm
Tiền Giang
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Trình dược viên ETC/OTC

CÔNG TY TNHH NOVOPHARM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Novopharm đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trình dược viên ETC/OTC trong ngành Dược phẩm /…

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Nghệ An

Công Ty TNHH Novopharm
Nghệ An
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - HCM

Công Ty TNHH Novopharm
Thành phố Hồ Chí Minh
7.300.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - HCM.

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC/ETC - Đồng Tháp

Công Ty TNHH Novopharm
Đồng Tháp
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty và yêu cầu của cấp quản lý.
 • Nhận email việc làm tương tự.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email