Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Nhựa Quân Sơn jobs

Page 1 of 2 jobs
CÔNG TY TNHH NHỰA QUÂN SƠN
Hà Nội
  • Công ty TNHH Nhựa Quân Sơn.
  • Công ty có chỗ ở cho công nhân.
  • 250.000đ/ngày (Bao gồm hỗ trợ tiền ăn 20.000đ/ngày).
  • Sữa chữa, đánh bóng khuôn thép.
CÔNG TY TNHH NHỰA QUÂN SƠN
Hà Nội
  • Công ty TNHH Nhựa Quân Sơn.
  • Công việc đơn giản, điều khiển vận hành máy ép nhựa.
  • 200.000đ/ngày (Bao gồm hỗ trợ tiền ăn 20.000đ/ngày).
  • Theo ca (gồm 3 ca:
» Create your CV - It only takes a few seconds