Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Nhà Máy Bia Heineken hà Nội jobs

Page 1 of 5 jobs

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative) - Khu Vực Nội

  • Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Đại Diện Tiêu Thụ (Sales…

Technician I – Electrical & Automation

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - NỘ...
Hà Nội
  • CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - NỘI đang cần tuyển nhân sự.
  • # Bạn đang xem tin việc làm Technician I – Electrical & Automation trong ngành Điện…

NV Kỹ Thuật Sản Xuất I – Đóng Gói/ Technician I - Packaging

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - NỘ...
Hà Nội
  • CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - NỘI đang cần tuyển nhân sự.
  • # Bạn đang xem tin việc làm NV Kỹ Thuật Sản Xuất I – Đóng Gói/ Technician I -…

Technician I - Mechanical (Working Location: Ha Noi)

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - NỘ...
Hà Nội
  • Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Nội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • Ha Noi) trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Bảo trì / Sửa…

Điều Phối Ca Sản Xuất/ Packaging Coordinator

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - NỘ...
Hà Nội
  • CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - NỘI đang cần tuyển nhân sự.
  • # Bạn đang xem tin việc làm Điều Phối Ca Sản Xuất/ Packaging Coordinator trong ngành…
» Create your CV - It only takes a few seconds