Công Ty Tnhh Molex Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
Công ty TNHH Molex Việt Nam
Hà Nội
 • All related sections in the company, Vendors, Suppliers, Customers, Molex Entities, local authorities.
 • Initiate and execute sourcing requirements and need for…
Công ty TNHH Molex Việt Nam
Hà Nội
 • Được tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm (BHXH-BHYT-BHTN) và công ty mua thêm Bảo hiểm Tai nạn 24/7.
 • Quản lý (phân phát, làm, lưu giữ, cập nhật) tài liệu của phòng.
Công ty TNHH Molex Việt Nam
Hà Nội
 • Understand, support and contribute to current Molex Total Quality Management (TQM), Six Sigma, International Standards Organization (ISO) and Environmental, and…
Công ty TNHH Molex Việt Nam
Hà Nội
 • Understand, support and contribute to current Molex Total Quality Management (TQM), Six Sigma, International Standards Organization (ISO) and Management Systems…
Công ty TNHH Molex Việt Nam
Hà Nội
 • Bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe + xe đưa đón nhân viên từ Hà Nội về công ty.
 • Be responsible of customer quality standards.
 • Ensure data input into SAP system.
Công ty TNHH Molex Việt Nam
Hà Nội
 • Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty sản xuất.
 • Bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe + xe đưa đón nhân viên từ Hà Nội về công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds