Công Ty Tnhh MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Ptit jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ PTIT
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có tính trách nhiệm cẩn thận trong công việc.
  • Kiểm soát hoạt động thanh toán, thu chi của công ty.
  • Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PTIT
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bởi CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PTIT.
  • CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PTIT đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
» Create your CV - It only takes a few seconds