Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh MTV Sản Xuất Lắp Ráp Công Nghệ Cao Kangaroo jobs

Page 1 of 5 jobs

Nhân viên QC

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP CÔNG NGHỆ CAO KA...
Việt Nam
8.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 22 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên QC…

Nhân viên Kho thành phẩm

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP CÔNG NGHỆ CAO KA...
Việt Nam
5.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Mua các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi.

Nhân viên kho

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP CÔNG NGHỆ CAO KA...
Hưng Yên
 • Văn Lâm bởi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO .
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình…

Lao động phổ thông

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP CÔNG NGHỆ CAO KA...
Hưng Yên
 • Văn Lâm bởi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO .
 • Làm trên dây truyền sản xuất của Công ty.
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO…

Chuyên viên QC

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP CÔNG NGHỆ CAO KA...
Hưng Yên
 • Văn Lâm bởi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO .
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình…
» Create your CV - It only takes a few seconds