Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh M.r.o jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 36 jobs

NHÂN VIÊN THU MUA

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Làm việc với công ty giao nhận (forwarder) để khai hải quan và nhập…

NHÂN VIÊN KINH DOANH+CẤP Ô TÔ CÁ NHÂN

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH M.R.O đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Được giao quản lý những khách hàng đã có giao dịch với công ty.
 • Khi đi công tác ngoại tỉnh.

THỦ KHO

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH M.R.O đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm THỦ KHO trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Vận chuyển /…

TRỢ LÝ KINH DOANH

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH M.R.O đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm TRỢ LÝ KINH DOANH trong ngành Thư ký / Hành chánh, Bán hàng được…

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH M.R.O đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Được giao quản lý những khách hàng đã có giao dịch với công ty.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

NHÂN VIÊN PHỤ KHO

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH M.R.O đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 19 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN PHỤ KHO trong ngành Kế toán / Kiểm toán,…

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Xác định nhu cầu tuyển dụng của công ty trong từng thời kỳ.
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH+CẤP Ô TÔ CÁ NHÂN

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH M.R.O đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH+CẤP Ô TÔ CÁ NHÂN trong ngành…

KỸ SƯ BÁN HÀNG KỸ THUẬT+CẤP Ô TÔ CÁ NHÂN

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH M.R.O đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Khi đi công tác ngoại tỉnh.
 • # Bạn đang xem tin việc làm KỸ SƯ BÁN HÀNG KỸ THUẬT+CẤP Ô TÔ CÁ…

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY TNHH M.R.O
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Theo dõi công nợ Công ty, quản lý tổng quát công nợ của toàn công ty.
 • CÔNG TY TNHH M.R.O đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • T7 chỉ làm buổi sáng.