Công Ty Tnhh Ld Beautiful jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
Công Ty Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH LD BEAUTIFUL SAIGON.
 • Được hưởng các chế độ công ty quy định, chế độ nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực công tác thực tế và kết quả cống hiến…
Công Ty Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH LD BEAUTIFUL SAIGON.
 • Được hưởng các chế độ công ty quy định, chế độ nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực công tác thực tế và kết quả cống hiến…
Công Ty Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH LD BEAUTIFUL SAIGON.
 • Được hưởng các chế độ công ty quy định, chế độ nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực công tác thực tế và kết quả cống hiến…
Công Ty Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH LD BEAUTIFUL SAIGON.
 • Được hưởng các chế độ công ty quy định, chế độ nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực công tác thực tế và kết quả cống hiến…
Công Ty Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH LD BEAUTIFUL SAIGON.
 • Muốn gắn bó lâu dài với công ty.
 • Công ty B.B Đại Minh, đuợc thành lập năm 2002, là một công ty chuyên về đầu tư và khai thác…
Công Ty Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH LD BEAUTIFUL SAIGON.
 • Được hưởng các chế độ công ty quy định, chế độ nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực công tác thực tế và kết quả cống hiến…
Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai bản vẽ thi công hoàn công.
 • Có tinh thần gắn bó lâu dài với công ty.
 • Tham gia quản lý, điều hành các dự án, mà công ty đang thực hiện.
Công Ty Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH LD BEAUTIFUL SAIGON.
 • Được hưởng các chế độ công ty quy định, chế độ nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực công tác thực tế và kết quả cống hiến…
Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phỏng vấn tại tổng công ty :
 • Ngoại hình ưa nhìn đẹp, giọng nói dễ nghe, giao tiếp giỏi, có trách nhiệm trong công việc, nắm bắt công việc nhanh.
Công Ty Tnhh Ld Beautiful Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY TNHH LD BEAUTIFUL SAIGON.
 • Được hưởng các chế độ công ty quy định, chế độ nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực công tác thực tế và kết quả cống hiến…