Create your CV - It only takes a few seconds

C么ng Ty Tnhh Lamer jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

K岷 To谩n Gi谩 Th脿nh new

C么ng Ty TNHH Lamer
H脿 N峄檌
7.000.000 - VN膼10.000.000 VN膼 m峄檛 th谩ng
  • Tham gia c谩c kh贸a 膽脿o t岷 c峄 c么ng ty v猫 k峄 n膬ng m峄乵 v脿 ki岷縩 th峄ヽ chuy锚n m么n.
  • + Chi ph铆 Nh芒n c么ng:
  • C贸 铆t nh岷 02 n膬m kinh nghi峄噈 l脿m k岷 to谩n s岷 xu岷 ho岷穋 k岷库

K岷 To谩n T峄昻g H峄 new

C么ng Ty TNHH Lamer
H脿 N峄檌
12.000.000 - VN膼15.000.000 VN膼 m峄檛 n膬m
  • Tham gia c谩c kh贸a 膽脿o t岷 c峄 c么ng ty v猫 k峄 n膬ng m峄乵 v脿 ki岷縩 th峄ヽ chuy锚n m么n.
  • Nhanh nh岷筺, nhi峄噒 t矛nh trong c么ng vi峄嘽.
  • Ki峄僲 tra, gi谩m s谩t ho岷 膽峄檔g b谩n h脿ng.

Tr瓢峄焠g Nh贸m Kinh Doanh Online new

C么ng Ty TNHH Lamer
H脿 N峄檌
10.000.000 - VN膼12.000.000 VN膼 m峄檛 n膬m
  • Tham gia c谩c kh贸a 膽脿o t岷 c峄 c么ng ty v猫 k峄 n膬ng m峄乵 v脿 ki岷縩 th峄ヽ chuy锚n m么n.
  • Qu岷 l媒 h脿ng h贸a c峄 kho online v脿 ki峄僲 so谩t m峄峣 膽啤n h脿ng giao cho nh芒n vi锚n v岷璶鈥

T瓢 V岷 Vi锚n B谩n H脿ng new

C么ng Ty TNHH Lamer
H脿 N峄檌
7.000.000 - VN膼10.000.000 VN膼 m峄檛 th谩ng
  • Tham gia c谩c kh贸a 膽脿o t岷 c峄 c么ng ty v猫 k峄 n膬ng m峄乵 v脿 ki岷縩 th峄ヽ chuy锚n m么n.
  • T瓢 v岷 s岷 ph岷﹎, h瓢峄沶g d岷玭 s峄 d峄g ch铆nh x谩c, 膽煤ng ki岷縩 th峄ヽ m峄峣 s岷 ph岷﹎, ch膬m鈥
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email