Công Ty Tnhh Kmw Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
  • CÔNG TY TNHH KMW VIỆT NAM.
  • Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
  • Was founded in 1991, we became the first company in the world who develop and…
  • CÔNG TY TNHH KMW VIỆT NAM.
  • Was founded in 1991, we became the first company in the world who develop and commercialize filter and RF Switch for mobile…
Tnhh Kmw Việt Nam
Hà Nam
  • Làm quản lý ko hàng hóa ra vào xuất nhập tại các công ty FDI điện tử VN.
  • Tốt nghiệp đại học trở lên.
  • Biết phần mềm MISA, SAP.
  • Có tiếng anh là 1 lợi thế.
» Create your CV - It only takes a few seconds