Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Kitchen Seoul jobs

Page 1 of 2 jobs

Giám Sát Sảnh Nhà Hàng

CÔNG TY TNHH KITCHEN SEOUL
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • CONG TY TNHH KITCHEN SEOUL đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Giám Sát Sảnh Nhà Hàng trong ngành Du lịch/Nhà hàng…

Nhân Viên Marketing

CÔNG TY TNHH KITCHEN SEOUL
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • CONG TY TNHH KITCHEN SEOUL đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
  • Tham gia các hoạt động của công ty và hưởng các phúc lợi khác của công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds