Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Kiểm Toán Châu Á asa jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Thông tin tuyển dụng nhanh : Trợ lý kiểm toán tài chính

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA).
 • Trợ lý kiểm toán tài chính.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thuộc các trường ĐH KTQD, HVTC, HVNH.

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA).
 • Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan theo phân công của phòng và lãnh đạo công ty;
 • Sức khỏe phù hợp với công việc.

Thông tin tuyển dụng: Trợ lý kiểm toán tài chính

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA).
 • Trợ lý kiểm toán tài chính.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thuộc các trường ĐH KTQD, HVTC, HVNH.

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA).
 • Theo quy chế công ty.
 • TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
 • Trợ lý kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Toàn thời gian cố định.

Thông tin tuyển dụng: Trưởng nhóm kiểm toán tài chính

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA).
 • 3 năm làm kiểm toán và đã từng làm trưởng nhóm kiểm toán.
 • Trưởng nhóm kiểm toán tài chính.
 • Sức khỏe phù hợp với công việc.

Tuyển dụng Trưởng nhóm và trợ lý Kiểm toán Báo cáo tài chính

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán thuộc các trường ĐH KTQD, HVTC, HVNH.
 • Trưởng nhóm Kiểm toán Báo cáo tài chính.
 • Trợ lý kiểm toán Báo cáo tài chính.

Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm toán báo cáo tài chính

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • Tham gia kiểm toán và soát xét.
 • Phụ trách nhóm kiểm toán và trực tiếp làm việc với khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phòng và Ban…

Tuyển dụng kỹ thuật viên kiểm toán tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á là một trong những Doanh nghiệp Kiểm toán hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực Kiểm toán xây dựng.
 • Kỹ thuật viên kiểm toán:

TUYỂN DỤNG ADMIN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA).
 • ADMIN CÔNG TY KIỂM TOÁN.
 • Xây dựng đề xuất kiểm toán, chào hàng cạnh tranh và hồ sơ đấu thầu dịch vụ kiểm toán;

Tuyển dụng sinh viên thực tập khóa học 2015-2019

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á là một trong những Doanh nghiệp Kiểm toán hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực Kiểm toán xây dựng.
 • Kỹ thuật viên kiểm toán:

Tuyển nhân viên Marketing

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CHÂU Á (ASA)
Hà Nội
 • Và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách chung của công ty.
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh mở rộng và khai thác thị trường cho Công Ty.

We have removed 5 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email