Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Kho Vận Mekong jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty TNHH Kho Vận Mekong
Đồng Nai
  • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
  • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty.

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử CN - Tự Động Hóa

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MEKONG
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty TNHH Kỹ Thuật Mekong đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • Sửa chữa/bảo trì… các thiết bị, máy móc của Công ty cung cấp cho khách hàng:

Nhân Viên Admin Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MEKONG
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Du lịch cùng công ty.
  • Công Ty TNHH Thương Mại MêKông đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty.
  • Được đào tạo chuyên môn.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email