Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Khang Thành jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Công Ty Tnhh Khang Thành
Đồng Nai
  • CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH.
  • CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại bao bì giấy, hộp giấy, thùng carton offset, tem, nhãn, sách, lịch,…

Nhân viên thiết kế chế bản

Công Ty Tnhh Khang Thành
Đồng Nai
  • CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH.
  • CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại bao bì giấy, hộp giấy, thùng carton offset, tem, nhãn, sách, lịch,…

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Tnhh Khang Thành
Đồng Nai
  • CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH.
  • CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại bao bì giấy, hộp giấy, thùng carton offset, tem, nhãn, sách, lịch,…

Nhân viên giám sát chất lượng

Công Ty Tnhh Khang Thành
Đồng Nai
  • CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH.
  • CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại bao bì giấy, hộp giấy, thùng carton offset, tem, nhãn, sách, lịch,…
» Create your CV - It only takes a few seconds