Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Kbb jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 77 jobs

Nhân Viên QA/QC

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Nhân Viên QA/QC Văn Phòng

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nhanh nhẹn và tỉ mỉ trong công việc.

Nhân viên hành chính văn phòng

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng ( nếu cần).

Nhân Viên Nhập Liệu

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Và các công việc khác liên quan.

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có trách nhiệm trong công việc.

Nhân viên KCS

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB .
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Nhân Viên Thu Ngân

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn Phúc lợi.

Nhân viên văn thư

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quận 1, Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB .
 • Có trách nhiệm trong công việc.

Nhân Viên Telesale

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có trách nhiệm trong công việc.

Nhân Viên Quản Lý Kho

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quản lý giữ liệu hàng hóa.

Nhân viên văn phòng

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB .
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có trách nhiệm trong công việc.

Tuyển lao động phổ thông

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ bộ phận khách hàng ( nếu cần).

Nhân Viên Bán Hàng

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Có trách nhiệm trong công việc.

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

CÔNG TY TNHH KBB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quận 9, Quận 12, Thủ Đức bởi Công ty TNHH KBB.
 • Công ty TNHH KBB đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ các phòng ban khác ( nếu cần).
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.