Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Bao Bì Mys Group việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Nhân Viên Thiết Bị Điện

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM)
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM).
 • Lô CN-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.

Chủ Quản PMC (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM)
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM).
 • Lô CN-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.

Nhân Viên Kho (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM)
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM).
 • Lô CN-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (TIẾNG TRUNG 4 KỸ NĂNG)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM)
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM).
 • Lô CN-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.

Chủ Quản Thiết Bị (Tiếng Trung 02 Kỹ Năng Nghe - Nói Ưu Tiên...

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM)
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM).
 • Lô CN-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.

Chủ Quản Kho (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM)
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM).
 • Lô CN-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.

Nhân Viên Kế Toán (Yêu cầu tiếng Trung thành thạo)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM)
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM).
 • Lô CN-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Hải Quan (Yêu cầu tiếng Trung thà...

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM)
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM).
 • Lô CN-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.

Nhân Viên PMC (Ưu Tiên Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM)
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM).
 • Lô CN-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.

Nhân Viên IT (Ưu Tiên Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM)
Hà Nam
 • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO MYS GROUP (VIỆT NAM).
 • Lô CN-11, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương , Huyện Kim Bảng , Hà Nam, Việt Nam.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email