Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Jmc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs
CÔNG TY TNHH JMC
Bắc Ninh
 • YÊU CẦU TỪ CÔNG TY TNHH JMC.
 • Ăn 1 bữa tại công ty.
 • Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Nhân viên đứng máy xung, cắt dây trực tiếp đến CÔNG TY TNHH JMC qua…
JMC việt Nam
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ ăn 1 bữa tại công ty.
 • Phụ cấp (500.000đ nhà ở + 500.000đ chuyên cần).
 • Ko Yêu cầu bằng cấp.
 • Có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn ( Quản Lý…).
Công Ty Tnhh Jmc
Bắc Ninh
6.000 VNĐ một giờ
 • Hỗ trợ ăn 1 bữa tại công ty.
 • Với hệ thống máy móc đầy đủ, chất lượng tốt, hoạt động ổn định nên công ty hoàn toàn chủ đông tiến độ và chất lượng đơn hàng.
Công Ty Tnhh Jmc
Bắc Ninh
9.000 VNĐ một giờ
 • Hỗ trợ ăn 1 bữa tại công ty.
 • Với hệ thống máy móc đầy đủ, chất lượng tốt, hoạt động ổn định nên công ty hoàn toàn chủ đông tiến độ và chất lượng đơn hàng.
CÔNG TY TNHH JMC
Bắc Ninh +1 location
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Long Biên, Đông Anh bởi công ty tnhh jmc .
 • Công ty tnhh jmc đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗtrợ ăn 1 bữa tại công ty.
CÔNG TY TNHH JMC
Hà Nội +1 location
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Từ Sơn bởi công ty tnhh jmc .
 • Công ty tnhh jmc đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗtrợ ăn 1 bữa tại công ty.
 • 2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CÔNG TY TNHH JMC
Bắc Ninh +1 location
 • Từ Sơn bởi công ty tnhh jmc .
 • Công ty tnhh jmc đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Lập trình và vận hành máy CNC.
CÔNG TY TNHH JMC
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Từ Liêm bởi công ty tnhh jmc .
 • Công ty tnhh jmc đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Bắc Từ Liêm Mức lương:
CÔNG TY TNHH JMC
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Từ Liêm bởi công ty tnhh jmc .
 • Công ty tnhh jmc đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Bắc Từ Liêm Mức lương:
CÔNG TY TNHH JMC
Hà Nội
 • Sóc Sơn bởi công ty tnhh jmc .
 • Công ty tnhh jmc đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Công ty đài thọ 01 bữa ăn ca.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: