Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Jac Recruitment Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs

IT Staff

CÔNG TY TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm IT Staff trong ngành CNTT - Phần cứng / Mạng…

Service Manager (Automotive)

CÔNG TY TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Service Manager (Automotive) trong ngành Cơ khí …

Restaurant Manager

CÔNG TY TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM
Ðà Nẵng
 • Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Restaurant Manager trong ngành Thực phẩm & Đồ…

Sales and Marketing Manager

CÔNG TY TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales and Marketing Manager trong ngành Tiếp thị…

Deputy Sales & Marketing General Director

CÔNG TY TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Deputy Sales & Marketing General Director trong…

Sale Engineer (Đà Nẵng)

CÔNG TY TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM
Ðà Nẵng
 • Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sale Engineer (Đà Nẵng) trong ngành Bán lẻ / Bán…

Gerneral Accountant

CÔNG TY TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Gerneral Accountant trong ngành Hành chính / Thư…

Sale Manager (Oil/Automotive)

CÔNG TY TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM
Hà Nội
 • Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sale Manager (Oil/Automotive) trong ngành Bán…

Business Analyst

CÔNG TY TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Business Analyst trong ngành Tư vấn,, Ngân hàng,…

Sales Executive

CÔNG TY TNHH JAC RECRUITMENT VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales Executive trong ngành Bán hàng / Kinh…