Công Ty Tnhh J&T Express jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • J&T Express (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG) đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Dưới 1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • J&T Express là thương hiệu chuyển phát nhanh dựa trên sự phát triển của công nghệ và Internet của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong.
CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
13.000.000 VNĐ một năm
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
CÔNG TY TNHH J&T EXPRESS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Quận 4 bởi Công ty TNHH J&T Express .
 • Công ty TNHH J&T Express đang cần tuyển Trên 20 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • J&T Express (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG) đang cần tuyển 20 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chưa Có MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
 • J&T Express là thương hiệu chuyển phát nhanh dựa trên sự phát triển của công nghệ và Internet của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong.
CÔNG TY TNHH J&T EXPRESS
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quận 10 bởi Công ty TNHH J&T Express .
 • Công ty TNHH J&T Express đang cần tuyển Trên 20 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Không Yêu Cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • CHUYỂN PHÁT NHANH J&T EXPRESS CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG ( Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển Phát Nhanh Thuận Phong ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc: