Công Ty Tnhh International Beverage Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
Công ty TNHH International Beverage Việt Nam
Hà Nội
  • Understand Vietnam alcohol/ beverage market clearly, ability to analyse market demand, build planning/ strategic and implement;
  • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH International Beverage Việt Nam
Hà Nội
  • Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo quy định của công ty.
  • Tham gia các họat động huấn luyện theo quy định của công ty.
Công ty TNHH International Beverage Việt Nam
Hà Nội
  • Báo cáo và tổng kết công việc hàng ngày theo quy định của công ty.
  • Tham gia các họat động huấn luyện theo quy định của công ty.
  • Báo cáo trực tiếp cho:
Công ty TNHH International Beverage Việt Nam
Hà Nội
  • Hiểu rõ thị trường đồ uống có cồn tại Việt Nam.
  • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
  • Vị trí này đòi hỏi phải đi công tác.
» Create your CV - It only takes a few seconds