Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Ict Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
CÔNG TY TNHH ICT VINA
Ðà Nẵng
14.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH ICT VINA đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Quản lý kho trong ngành Ngành nghề khác, Sản…
CÔNG TY TNHH ICT VINA
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH ICT VINA đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thủ Kho (Đi Làm Ngay) trong ngành Kho vận/Vật tư…
CÔNG TY TNHH ICT VINA
Ðà Nẵng
14.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH ICT VINA đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Xuất nhập khẩu trong ngành Xuất nhập khẩu…
CÔNG TY TNHH ICT VINA
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH ICT VINA đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Vận hành lắp ráp kỹ thuật trong ngành Cơ khí …
CÔNG TY TNHH ICT VINA
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY TNHH ICT VINA đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên Vận hành lắp ráp kỹ thuật (đi làm ngay) trong…
CÔNG TY TNHH ICT VINA
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH ICT VINA đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Đi Làm Ngay) trong ngành Xuất…
CÔNG TY TNHH ICT VINA
Ðà Nẵng
 • CÔNG TY TNHH ICT VINA đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên lắp ráp thiết bị y tế trong ngành Cơ khí /…
CÔNG TY TNHH ICT VINA
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH ICT VINA đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Vận Hành Máy CNC trong ngành Cơ khí /…
CÔNG TY TNHH ICT VINA
Ðà Nẵng
14.000.000 - VNĐ23.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH ICT VINA đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên quản lý đơn hàng trong ngành Kinh doanh / Bán…
CÔNG TY TNHH ICT VINA
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH ICT VINA đang cần tuyển 3 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Đi Làm Ngay) trong ngành Xuất-Nhập…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds