Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Hóa Chất Psc Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam
Bình Dương
 • Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam.
 • Ô B7.3, Lô B7, Đường N4A, KCN KSB – Khu A, Xã Đất Cuốc , Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Operation Leader/Supervisor

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam
Bình Dương
 • Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam.
 • Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm.
 • Ô B7.3, Lô B7, Đường N4A, KCN KSB – Khu A, Xã Đất Cuốc , Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương,…

Operation Supervisor/ HSSE Supervisor

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam
Bình Dương
 • Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam.
 • Ô B7.3, Lô B7, Đường N4A, KCN KSB – Khu A, Xã Đất Cuốc , Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Maintenance Staff (Instrument)

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam
Bình Dương
 • Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam.
 • Ô B7.3, Lô B7, Đường N4A, KCN KSB – Khu A, Xã Đất Cuốc , Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam
Bình Dương
 • Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam.
 • Ô B7.3, Lô B7, Đường N4A, KCN KSB – Khu A, Xã Đất Cuốc , Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Vận Hành Hiện Trường

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam
Bình Dương
 • Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam.
 • Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm.
 • Ô B7.3, Lô B7, Đường N4A, KCN KSB – Khu A, Xã Đất Cuốc , Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương,…

Nhân Viên Bảo Trì Thiết Bị Đo (LG, LI, TG, TI, PG, PI, ...)

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam
Bình Dương
 • Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam.
 • Ô B7.3, Lô B7, Đường N4A, KCN KSB – Khu A, Xã Đất Cuốc , Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam
Bình Dương
 • Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam.
 • Hỗ trợ một số công việc hành chính hoặc làm các công việc theo sự phân công của giám đốc nhà máy.
 • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email