Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Gotec Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 39 jobs
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo quy định của công ty.
 • Theo dõi, kiểm soát sự hạch toán đầy đủ doanh thu và chi phí toàn công ty.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo quy định của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác liên quan đến nội dung theo phân công của Trưởng bộ phận.
 • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Gotec Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Thư Ký (Đấu Thầu) trong ngành Bất động sản,, Quản lý chất…
CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Gotec Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên QS (Xây Dưng) trong ngành Bất động sản,, Kiến…
CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Gotec Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Đấu Thầu trong ngành Bất động sản,, Xây dựng…
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trên 5 năm kinh nghiệm, trong đó có 2 năm trở lên làm vị trí quản lý thiết kế tại các công ty lớn ...có uy tín...làm việc lâu dài tại các công ty thiết kế nước…
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo quy định của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
 • Tập hợp và nộp về Công ty các giấy tờ liên quan đến xếp dỡ,…
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo quy định của công ty.
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tạo được sự gắn kết trong công ty, góp phần phát triển văn hóa doanh…
CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Gotec Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Tổng Hợp (BĐS) trong ngành Bất động sản,, Kế toán…
CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Gotec Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên Thiết Kế trong ngành Bất động sản,, Ngành…