Công Ty Tnhh Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tập hợp dữ liệu công nợ nhà xe từ các kế toan công nợ để xác nhận với nhà xe, kiểm tra số liệu hóa đơn với phần mềm.
  • Cập nhật các thông tư, luật về thuế.
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Biên Hòa
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Tiệp nhận lịch giao hàng từ khách hàng, sắp xếp phân công công việc cho các thanh viên trong nhóm để giao hàng đúng thời gian cho khách hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds