Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Gia Hưng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 589 jobs
Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Vĩnh Phúc
 • Tuyển công nhân cho công ty TNHH SH Vina Hưng Yên.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Thuận…
Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hà Nam
 • Tuyển công nhân cho công ty TNHH SH Vina Hưng Yên.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Thuận…
Lavifood
Long An
 • Tổ chức công việc Kế toán của Công ty;
 • Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán trong Công ty.
 • Tham gia vào việc phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty…
Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Bắc Giang
 • Tuyển công nhân cho công ty TNHH SH Vina Hưng Yên.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Thuận…
Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hà Nam
 • Tuyển công nhân cho công ty TNHH SH Vina Hưng Yên.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Thuận…
Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển công nhân cho công ty TNHH SH Vina Hưng Yên.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Thuận…
Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hải Dương
 • Tuyển công nhân cho công ty TNHH SH Vina Hưng Yên.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Thuận…
Công ty CP Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt
Hà Nội
 • Tuyển công nhân cho công ty TNHH SH Vina Hưng Yên.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH Samkwang Vina.
 • Tuyển công nhân cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Nam Thuận…
CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA
Đồng Nai
 • Mô tả công việc  Thực hiện thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của Công ty.
 •  Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tài chính, quản lý tiền mặt…
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hóa Chất...
Long An
 • Tham gia công tác kiểm kê háng tháng (hoặc đột xuất).
 • Những công việc khác do quản lý yêu cầu.
 • Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định.