Công Ty Tnhh Giải Pháp Nhân Sự CNC Bùi Gia jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
công ty TNHH giải pháp nhân sự CNC Bùi Gia
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đề xuất các giải pháp khắc phục sự cố nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Tham gia sản xuất theo dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn của công ty.
 • Nơi làm việc Hà Nội.
công ty TNHH giải pháp nhân sự CNC Bùi Gia
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất, gia công, đóng gói, kiểm hàng,….
 • Vị trí tuyển dụng công nhân sx bao bì đựng diện thoại.
 • Yêu cầu công việc Mô tả công việc:
 • Nơi làm việc Hà Nội.
công ty TNHH giải pháp nhân sự CNC Bùi Gia
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công nhân, lao động phổ thông.
 • Yêu cầu công việc Mô tả công việc:
 • Hỗ trợ tổ trưởng và công nhân khác khi có đề xuất.
 • THÔNG TIN YÊU CẦU CÔNG VIỆC.
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Bùi Gia.
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự CNC Bùi Gia ra đời nhằm mục đích chia sẻ và đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó…
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Bùi Gia.
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự CNC Bùi Gia ra đời nhằm mục đích chia sẻ và đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó…
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Bùi Gia.
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự CNC Bùi Gia ra đời nhằm mục đích chia sẻ và đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó…
Nam Định
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Bùi Gia.
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự CNC Bùi Gia ra đời nhằm mục đích chia sẻ và đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó…
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Bùi Gia.
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự CNC Bùi Gia ra đời nhằm mục đích chia sẻ và đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó…
Thanh Hóa
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Bùi Gia.
 • Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự CNC Bùi Gia ra đời nhằm mục đích chia sẻ và đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó…
» Create your CV - It only takes a few seconds