Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Eldorado Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Công Ty Tnhh Eldorado Việt Nam
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH ELDORADO VIỆT NAM.
 • Tham mưu cho BGĐ về chiến lược nhân sự, các nghiệp vụ đảm bảo Nhân sự cho từng giai đoạn phát triển của Công ty.

Kế toán trưởng

Công Ty Tnhh Eldorado Việt Nam
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH ELDORADO VIỆT NAM.
 • Theo dõi, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công…

Trợ lý giám đốc

Công Ty Tnhh Eldorado Việt Nam
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH ELDORADO VIỆT NAM.
 • Nắm tổng quát về tất cả các lĩnh vực của Công ty đang kinh doanh.
 • Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong các công ty nội thất hoặc…

Kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Eldorado Việt Nam
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH ELDORADO VIỆT NAM.
 • Lập các báo cáo nhanh, báo cáo phục vụ ngân hàng hoặc khi lãnh đạo công ty yêu cầu.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

Phụ trách kinh doanh kênh bán lẻ

Công Ty Tnhh Eldorado Việt Nam
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH ELDORADO VIỆT NAM.
 • Triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty và thực hiện các giao dịch với khách hàng theo kế hoạch được phân công;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email