Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Dvn Việt Nam jobs

Page 1 of 2 jobs
Công ty TNHH DVN Việt Nam
Hà Nội
  • Theo quy định của công ty.
  • Quản lý, phân công công việc, đánh giá toàn bộ nhân sự kế toán chi nhánh và Công ty.
  • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
Công ty TNHH DVN Việt Nam
Hà Nội
  • Các công việc khác liên quan trong phạm vi công việc.
  • Theo quy chế Lương của Công ty, phụ cấp tương ứng cho từng vị trí.
  • Theo dõi và thu hồi công nợ.
» Create your CV - It only takes a few seconds