Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Giáo Dục Eb jobs

Page 1 of 5 jobs
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có trách nhiệm cao trong công việc, yêu nghề, tạo sự tương tác và gắn kết giữa giáo viên và Công ty, cũng như giữa giáo viên với học viên.
 • Có năng lực sư phạm.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn các khóa học và giải đáp thắc mắc của khách hàng hiện tại và khách hàng mới.
 • Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số.
 • Toàn thời gian, Bán thời gian.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
Gia Lai
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.
 • Thực hiện công tác thu học phí theo sự phân công của Giám đốc…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.
 • Thực hiện công tác thu học phí theo sự phân công của Giám đốc…
» Create your CV - It only takes a few seconds