Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Triều Gia vietcare jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIA ĐÌNH TRIỀU GIA
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Triều Gia (VietCare) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tắm Em Bé trong…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIA ĐÌNH TRIỀU GIA
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Triều Gia (VietCare) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
  • Chăm sóc cho khách hàng là các phụ nữ bầu hoặc sau…
Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Gia Đình Triều Gia (...
Hà Nội
  • Thu hổi công nợ theo quy định, quy trình của công ty.
  • Được tham gia các hoạt động đào tạo inhouse và outside theo kế hoạch của công ty.
  • Chế độ nghỉ phép năm:

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds