Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Dịch Vụ Ăn Uống BA Sao jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
Hải Phòng +1 location
 • Thực hiện các công tác nghiệp vụ kế toán theo quy định pháp luật và công ty.
 • Hỗ trợ ăn ca 30.000 đồng/ ngày làm việc.
 • Được hỗ trợ ăn trực tiếp tại nơi làm việc.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hải Phòng +1 location
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn trong ngành Thư ký / Hành…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hải Phòng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm THỦ KHO THỰC PHẨM (TRÀNG DUỆ - HẢI PHÒNG) trong ngành…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Bếp Trưởng (Làm việc tại Cầu Giấy) trong ngành Dịch vụ…
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
Hà Nội
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Tiến hành tổng hợp các dữ liệu thiết kế và khối lượng bóc tách của bên giám sát thi công, liên hệ…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng trong…
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
Hà Nội
 • Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án, các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ theo phân công.
 • Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Mua Hàng (Phụ trách NCC)…
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
Hà Nội
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại nhà hàng, khách sạn hoặc công ty sản xuất.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hà Nội +1 location
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [Hà Nội] Thủ Kho Thực Phẩm trong ngành Kế…