Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Dệt Lưới Hồng Hải jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Quản Lý Sản Xuất

CÔNG TY TNHH DỆT LƯỚI HỒNG HẢI
Quảng Nam
 • Công ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải.
 • Công ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hỗ trợ đi lại, ăn trưa tại công ty.

TRƯỞNG CA/PHÓ CA SẢN XUẤT

Công Ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải
Quảng Nam
 • Công Ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến , gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Cơ Khí

CÔNG TY TNHH DỆT LƯỚI HỒNG HẢI
Quảng Nam
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH DỆT LƯỚI HỒNG HẢI đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Cơ Khí trong…

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY TNHH DỆT LƯỚI HỒNG HẢI
Quảng Nam
 • Công ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải.
 • Công ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đối chiếu công nợ tạm ứng cá nhân tại Công ty.

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp new

Công Ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải
Quảng Nam
 • Công Ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải.
 • Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, thuế, BHXH và báo cáo theo quy định của công ty.
 • Mô tả chi tiết công việc.

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công Ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải
Quảng Nam
 • Công Ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến , gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.

Nhân Viên Cơ Khí, Lắp Ráp Máy, Điện Công Nghiệp

Công Ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải
Quảng Nam
 • Công Ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải.
 • Các công việc khác do Bộ phận cơ khí phân công.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến ,…

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TIỆN/CNC

Công Ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải
Quảng Nam
 • Công Ty TNHH Dệt Lưới Hồng Hải.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến , gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email