Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Dược Phẩm Úc Châu austrapharmvn jobs

Page 1 of 3 jobs
Công Ty TNHH Dược Phẩm Úc Châu (Austrapharmvn)
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản lý kho hàng, phân công, kiểm soát các hoạt động đã được phân công.
  • Ưu tiên ứng viên làm ngành dược.
  • Theo dõi xuất – nhập – tồn mỗi ngày.
Công Ty TNHH Dược Phẩm Úc Châu (Austrapharmvn)
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chính sách lương thưởng tại công ty Dược phẩm Úc Châu (Austrapharm) cạnh tranh phù hợp với thị trường lao động.
  • Dược Phẩm,Giám Sát Bán Hàng.
Công Ty TNHH Dược Phẩm Úc Châu (Austrapharmvn)
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chính sách lương thưởng tại công ty Dược phẩm Úc Châu (Austrapharm) cạnh tranh phù hợp với thị trường lao động.
  • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
» Create your CV - It only takes a few seconds