Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Công Nghiệp Texco việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Nhân Viên Y Tá

Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam
Hưng Yên
 • Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam.
 • Lô l3,KCN Dệt may phố nối B, Dị sử , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • Chịu trách nhiệm công việc.

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam
Hưng Yên
 • Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam.
 • Lô l3,KCN Dệt may phố nối B, Dị sử , Huyện Mỹ Hào , Hưng Yên, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam
Hưng Yên
 • Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam.
 • Cơm trưa tại công ty 30.000 vnd/suất.
 • Công ty có trang bị máy điều hòa toàn xưởng.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên QC Kiểm Vải

Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam
Hưng Yên
 • Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam.
 • Cơm trưa tại công ty 30.000 vnd/suất.
 • Công ty có trang bị máy điều hòa toàn xưởng.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Tổ Trưởng QC

Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco (Việt Nam)
Hưng Yên
 • Cơm trưa tại công ty 30.000 vnd/suất.
 • Công ty có trang bị máy điều hòa toàn xưởng.
 • Tốt nghiệp CĐ trở lên.
 • Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tổ Trưởng QC

Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam
Hưng Yên
 • Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam.
 • Cơm trưa tại công ty 30.000 vnd/suất.
 • Công ty có trang bị máy điều hòa toàn xưởng.
 • Tốt nghiệp CĐ trở lên.

Tổ Trưởng Móc Khóa

Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam
Hưng Yên
 • Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam.
 • Cơm trưa tại công ty 30.000 vnd/suất.
 • Công ty có trang bị máy điều hòa toàn xưởng.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên So Màu

Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam
Hưng Yên
 • Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam.
 • Cơm trưa tại công ty 30.000 vnd/suất.
 • Công ty có trang bị máy điều hòa toàn xưởng.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam
Hưng Yên
 • Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam.
 • Cơm trưa tại công ty 30.000 vnd/suất.
 • Công ty có trang bị máy điều hòa toàn xưởng.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Thư Ký Giám Đốc (Biết Tiếng Anh/ Tiếng Trung)

Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam
Hưng Yên
 • Công Ty TNHH Công Nghiệp Texco Việt Nam.
 • Cơm trưa tại công ty 30.000 vnd/suất.
 • Công ty có trang bị máy điều hòa toàn xưởng.
 • Mô tả chi tiết công việc.
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.