Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs

Nhân Viên Dự Án Xử Lý Chất Thải Sinh Hoạt

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Dự Án Xử Lý Chất Thải Sinh…

Nhân Viên Dự Án Xử Lý Chất Thải Sinh Hoạt (HCM) Lương Trên 1...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Dự Án Xử Lý Chất Thải Sinh…

Nhân Viên Dự Án Xử Lý Chất Thải Sinh Hoạt (HCM)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Dự Án Xử Lý Chất Thải Sinh…

Trưởng Phòng Ứng Dụng Công Nghệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Ứng Dụng Công Nghệ trong…

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Xử Lý Môi Trường

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH đang cần tuyển nhân sự.
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Xử Lý Môi…

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất…

Trưởng Phòng R&D

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH đang cần tuyển nhân sự.
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng R&D trong ngành Cấp quản lý điều hành…

Chuyên Viên Bảo Trì (Ô Tô)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Bảo Trì (Ô Tô) trong ngành…

Trưởng Bộ Phận Thu Mua

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Bộ Phận Thu Mua trong ngành…

Nhân Viên Vườn Thực Nghiệm (Bình Chánh - HCM)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Sài Gòn Xanh đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Vườn Thực Nghiệm (Bình Chánh…