Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Công Nghệ Paditech Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

TTS Hành chính nhân sự

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Văn phòng Công ty TNHH Paditech Việt Nam, số 539 Vũ Tông Phan,…

Tester Leader

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Tester Leader trong ngành Bưu chính …

HR Senior

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm HR Senior trong ngành Hành chính /…

PHP Senior Developer

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM đang cần tuyển không giới hạn nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm PHP Senior Developer trong…

PHP Developer - PV Online

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm PHP Developer - PV Online trong…

Android Developer - PV Online

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Android Developer - PV Online trong…

IOS Developer - PV Online

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM
Hà Nội
 • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PADITECH VIỆT NAM đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm IOS Developer - PV Online trong…
» Create your CV - It only takes a few seconds