Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Công Nghệ Cao Ức Thái việt Nam jobs

Page 1 of 6 jobs

Nhân Viên Thu Mua

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
Đồng Nai
 • Thưởng và phụ cấp theo chính sách của Công ty.
 • Tìm kiếm giá, đàm phán giá mua tốt nhất cho Công Ty.
 • Làm việc giờ hành chính, và các ngày nghỉ khác theo quy định…

Nhân Viên QC / Iso

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
Đồng Nai
 • Theo quy định của công ty.
 • Xây dựng và duy trì Hệ thống ISO cho toàn Công ty.
 • Kiểm soát hệ thống của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
Đồng Nai
 • Thưởng và phụ cấp theo chính sách của Công ty.
 • Làm việc giờ hành chính, và các ngày nghỉ khác theo quy định của Công ty và Luật lao động.

Nhân Viên Thiết Kế - Sinh Quản

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
Đồng Nai
 • Thưởng và phụ cấp theo chính sách của Công ty.
 • Làm việc giờ hành chính, và các ngày nghỉ khác theo quy định của Công ty và Luật lao động.

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ỨC THÁI
Đồng Nai
 • Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Toán trong…

Trợ Lý Kinh Doanh (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ỨC THÁI
Đồng Nai
 • Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 21 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trợ Lý Kinh Doanh (Tiếng…
» Create your CV - It only takes a few seconds