Công Ty Tnhh Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Working with customers to handle requests for testing services as assigned by superiors.
 • Coordinate with other departments (Lab/ Sales/ Accountant Dept) during…
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • To receive the assigned product and product testing.
 • A) To receive product information and check the status of products , chemical preparation and…
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Tổ chức, sắp xếp công việc.
 • Điều động nhân viên, bố trí, sắp xếp công việc.
 • Đọc hiểu phương pháp thử.
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Contact Customer service Department to get necessary information.
 • Scan on BV Lab when receiving the orders.
 • Record error of test assignment staff.
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Working with customers to handle requests for testing services as assigned by superiors.
 • Coordinate with other departments (Lab/ Sales/ Accountant Dept) during…
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Hà Nội
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, trợ cấp của công ty.
 • Chịu khó, tận tâm và luôn sẵn sàng cho công việc.
 • Nhập thông tin và các dữ liệu vào hệ thống.
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Nhập mã hàng vào hệ thống.
 • Cắt mẫu quần áo theo hướng dẫn.
 • Tùy chọn 1 trong 3 ca.
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Kiểm tra mẫu và các chỉ tiêu thử nghiệm.
 • Kiểm tra mẫu khi vào PTN được đầy đủ và đúng với yêu cầu thử…
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
 • Cập nhật ngày phép, chấm công nhân viên khi được yêu cầu.
 • Hỗ trợ các sự kiện trong văn phòng.
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Serv...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Input price to Invoice system.
 • Update new instruction of client.
 • Answer requirements related invoice and price from customer and Sales team.