Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

Nhân Viên Nhập Liệu Báo Cáo

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Thưởng dịp lễ, sự kiện công ty,...
 • Khả năng tiếp thu tốt.

Customer Service Executive

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Working with customers to handle requests for testing services as…

Nhân Viên Báo Cáo Đánh Giá (Report Reviewer (Textile/ Garmen...

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Scan on BV Lab when receiving the orders.

Kỹ Thuật Viên Thử Nghiệm

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Theo quy định của công ty.

Thanh Tra (Inspector (Textile, Furniture, Shoe, Handicraft,...

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Hà Nội
 • Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Execute the job(s) assigned by Manager.

Kỹ Thuật Viên Lab (Lab Technician (Footwear) )

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Kiểm tra mẫu và các chỉ tiêu thử nghiệm.

Inspector (Furniture/ Toys/ Decorations/ Stationary/ Ceramic...

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Production management or Quality assurance of consumer products

Report Reviewer (Textile/ Garments)

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Contact Customer service Department to get necessary information.

QA Officer

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Theo quy định của công ty.
 • Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ.

Cán Bộ QA (QA Officer)

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Đánh giá nội bộ và bên ngoài.

Nhân Viên Nhập Liệu Báo Cáo (Thời Vụ 6 Tháng)

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Theo quy định của công ty.
 • Kỹ năng đánh máy tốt.

Lab Technician (Footwear)

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Thưởng dịp lễ, sự kiện công ty,...
 • Báo cáo kết quả thử nghiệm.

Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Hành Chính (Receptionist Cum Admin)

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Welcomes guests and greets them cheerfully.

Nhân Viên Kế Toán Tính Giá (Pricing & Invoicing Clerk)

CÔNG TY TNHH BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERV...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tuyển dụng 123job.vn nền tảng giúp bạn tìm việc làm, review công ty số 1 Việt Nam.
 • Theo quy định của công ty.
 • Đọc hiểu tiếng Anh (Trung Bình Khá).

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.