Công Ty Tnhh Biomass Fuel Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam
Nghệ An
  • Create and update company information to Website, Social Network like Twister, Instagram, Youtube.
  • To be public relationship of company.
Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam
Nghệ An
  • Trực bảo vệ cơ quan theo phương thức ca trực được phân công cụ thể.
  • Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
  • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam
Nghệ An
  • Cẩn thận, nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc.
  • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào và thành phẩm đầu ra.
  • Kiểm soát hồ sơ chất lượng nội bộ.
» Create your CV - It only takes a few seconds