Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Bao Bì Vĩnh Khang jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

2 thủ kho

Công Ty Tnhh Bao Vĩnh Khang
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY TNHH BAO VĨNH KHANG.
  • Máy in Flexo 6 màu chất lượng tương đương in offset đồng bộ với dây chuyền dợn sóng chạy giấy cuộn in trước với tổng số vốn đầu…

Nhân viên qc

Công Ty Tnhh Bao Vĩnh Khang
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY TNHH BAO VĨNH KHANG.
  • Công ty cung cấp cơm giữa ca.
  • Máy in Flexo 6 màu chất lượng tương đương in offset đồng bộ với dây chuyền dợn sóng chạy giấy cuộn…

Nhân viên thiết kế

Công Ty Tnhh Bao Vĩnh Khang
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY TNHH BAO VĨNH KHANG.
  • Máy in Flexo 6 màu chất lượng tương đương in offset đồng bộ với dây chuyền dợn sóng chạy giấy cuộn in trước với tổng số vốn đầu…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds