Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Bình Việt Đức bivid Pharma jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Chuyên Viên Đăng Ký Hồ Sơ Thuốc

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Chuyên Viên Pháp Chế

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Trình Dược Viên ETC

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Tư vấn cho các Bác sỹ về sản phẩm Công ty.

Trưởng Bộ Phận Kho Vận

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng…

Kế Toán Đơn Hàng

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Lập Trình Viên C#

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Quản Lý Sản Phẩm Dược (PM)

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Sale Admin/Trợ Lý Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Quản Lý Kinh Doanh Dược Phẩm Vùng (ASM) - Miền Bắc ( Yên Bái...

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Quảng Ninh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Kinh Doanh Nhập Khẩu Ủy Thác Dược Phẩm

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Quản Lý Kinh Doanh Dược Phẩm Vùng (ASM) - Miền Bắc

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Lạng Sơn
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Quản Lý Kinh Doanh Dược Phẩm

Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA)
Bình Dương
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty TNHH Bình Việt Đức (BIVID PHARMA).
 • 62/36 Trương Công Định, Phường 14 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email