Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Tnhh Aziworld jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Thực Tập Sinh Thiết kế

Công ty TNHH AziWorld
Thành phố Hồ Chí Minh
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm trong các dự án thực tế của công ty.*.
  • Học hỏi và trực tiếp tham gia vào các dự án từ khách hàng và sản phẩm đang xây…

Thực Tập Content Marketing

AziWorld Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 13/04/...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có Dấu chứng nhận thực tập tại Công Ty THNH AziWorld.
  • Tham gia hỗ trợ phòng marketing các dự án, triển lãm của công ty.
  • Thời gian thực tập tối thiểu:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email