Công Ty Tnhh An Lộc Fsc jobs in Gia Lai

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai
Gia Lai
 • Quản trị website và fanpage công ty.
 • Lương theo kinh nghiệm + thưởng theo doanh số của Công ty.
 • Công ty liên tục mở nhiều chi nhánh, cơ hội lên cấp trưởng phòng…
Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai
Gia Lai
 • Lương theo kinh nghiệm + thưởng theo doanh số của Công ty.
 • Công ty liên tục mở nhiều chi nhánh, cơ hội lên cấp trưởng phòng, GĐ,...
 • Các công tác văn phòng khác.
Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai
Gia Lai
 • Lương theo kinh nghiệm + thưởng theo doanh số của Công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
 • Thực hiện báo cáo theo định kì.
Công ty TNHH An Lộc FSC Gia Lai
Gia Lai
 • Lương theo kinh nghiệm + thưởng theo doanh số của Công ty.
 • Công ty liên tục mở nhiều chi nhánh, cơ hội lên cấp trưởng phòng, GĐ,...
» Create your CV - It only takes a few seconds