Công Ty Tnhh Đt Sx Và Nxk Kanna Cosmetics jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
Công ty TNHH ĐT SX NXK Kanna cosmetics.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Được công ty hỗ trợ tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn.
 • Mong muốn gắn bó với công ty lâu dài.
 • Tăng ca theo tình hình sản xuất của công ty.
Công ty TNHH ĐT SX NXK Kanna cosmetics.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trợ cấp ăn trưa tại Công ty được đi du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.
 • Kiểm tra việc thực hiện các quy định nhằm hình thành duy trì các văn hóa tại Công ty.
Công ty TNHH ĐT SX NXK Kanna cosmetics.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Được công ty hỗ trợ tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn.
 • Tăng ca theo tình hình sản xuất của công ty.
 • + Thời gian làm việc:
Công ty TNHH ĐT SX NXK Kanna cosmetics.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Được công ty hỗ trợ tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn.
 • Tăng ca theo tình hình sản xuất của công ty.
 • + Trung thực, nhiệt tình với công việc.
Công ty TNHH ĐT SX NXK Kanna cosmetics.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trợ cấp nhà ở, ăn trưa tại Công ty được đi du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.
 • Kiểm tra việc thực hiện các quy định nhằm hình thành duy trì các văn hóa tại…
Công ty TNHH ĐT SX NXK Kanna cosmetics.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Được công ty hỗ trợ tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn.
 • Tăng ca theo tình hình sản xuất của công ty.
 • + Chịu đươc áp lực công việc cao.
Công ty TNHH ĐT SX NXK Kanna cosmetics.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trung thực, tuân thủ cẩn thận.
 • Môi trường làm việc văn minh, lành mạnh thân thiện,...
 • Chính sách thưởng các dịp nghỉ Lễ, Tết, sinh nhật Công ty,….
Công ty TNHH ĐT SX NXK Kanna cosmetics.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Giới thiệu tư vấn các sản phẩm do công ty nhập khẩu, sản xuất phân phối đến khách hàng.
 • Có ý định làm việc ổn định lâu dài với công ty.
Công ty TNHH ĐT SX NXK Kanna cosmetics.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Được công ty hỗ trợ tham gia các khóa học đào tạo nâng cao chuyên môn.
 • Tăng ca theo tình hình sản xuất của công ty.
 • Chăm sóc Khách hàng sau bán hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds