Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế Sam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
CÔNG TY TNHH ĐẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC T...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đại diện thể hiện, duy trì và quảng bá hình ảnh cho công ty.
  • Chăm Sóc Khách Hàng,Phát Triển Thị Trường,Truyền Thông/Báo Chí.
» Create your CV - It only takes a few seconds