Create your CV - It only takes a few seconds

Công Ty Thhh Xnk Ô Tô Miền Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Thợ hàn cơ khí

Công Ty Thhh Xnk Ô Miền Nam
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY THHH XNK Ô MIỀN NAM.
 • Công ty TNHH XNK Ô MIỀN NAM tiền thân là một văn phòng kinh doanh các dòng xe ô tải hoạt động từ cuối năm 2012.

Thợ sơn

Công Ty Thhh Xnk Ô Miền Nam
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY THHH XNK Ô MIỀN NAM.
 • Công ty TNHH XNK Ô MIỀN NAM tiền thân là một văn phòng kinh doanh các dòng xe ô tải hoạt động từ cuối năm 2012.

Cố vấn dịch vụ

Công Ty Thhh Xnk Ô Miền Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY THHH XNK Ô MIỀN NAM.
 • Công ty TNHH XNK Ô MIỀN NAM tiền thân là một văn phòng kinh doanh các dòng xe ô tải hoạt động từ cuối năm 2012.

Trưởng phòng dịch vụ

Công Ty Thhh Xnk Ô Miền Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY THHH XNK Ô MIỀN NAM.
 • Công ty TNHH XNK Ô MIỀN NAM tiền thân là một văn phòng kinh doanh các dòng xe ô tải hoạt động từ cuối năm 2012.

Nhân viên kinh doanh

Công Ty Thhh Xnk Ô Miền Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY THHH XNK Ô MIỀN NAM.
 • Công ty TNHH XNK Ô MIỀN NAM tiền thân là một văn phòng kinh doanh các dòng xe ô tải hoạt động từ cuối năm 2012.

Trưởng phòng dịch vụ

Thhh Xnk Ô Miền Nam
Bình Dương
 • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ tuần, tháng, quí, năm theo đúng định kỳ của Công ty;
 • Khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc.
 • Sử dụng thành thạo vi tính.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.